מיתוג ועיצוב חומרים פרסומיים לגל-לי

#e4287c

#b5d353

66c6d3#

#e67c30