עיצוב ניירת משרדית לקבוצת חברות

#61bb34

#211f71

#fffde4