מיתוג ועיצוב חומרים פרסומיים לקייטנות 2000

#004d8f

#ec008c

#1caf4e

#7c2a90